Ga naar menu / go to menu

Opdracht van GasTerra:

 

Creëer een kunstwerk voor de vergaderzaal waarin verbinding de hoofdrol speelt en de missie en visie van het bedrijf zijn verwerkt.

Verbinding met de idealen, het gebouw en de gebruikers

 

Project voor

stichting Drentse Kerken:

 

Probleemstelling: Hoe kun je de sfeer in een kerk verbeteren om deze voor meer doeleinden geschikt te maken en tevens de bezoekers op een mooie manier informatie verstrekken over de kerk en het landschap?

 

Banner Gieterveen

 

Project voor het

Verleidkundig Instituut:

 

Probleemstelling van Pauline Schueler:

Hoe maak ik een groot publiek

duidelijk wat mijn bedrijf doet?

 

Tip: huur een bioscoop af en

vertoon je bedrijfsverhaal als

film!

 

bioscoopfilm Het Verleidkundig instituut

 

 

 

 

Project stadsverfraaiing Emmen in opdracht van

stichting Het Drentse Landschap

 

Vraagstelling: Veraangenaam het stadsbeeld in centrum van Emmen door verfraaiing van leegstaande panden met grote decoratieve banners.

 

detail drents landschap paneel1

 

 

 

 

 

Opdracht multimediawand

Bezoekerscentrum Orvelte

in opdracht van stichting

Het Drentse Landschap

 

Orvelte interactieve wand detail

 

 

 

Opdracht van museum Orientalis

 

- Muurdecoratie

- Interactieve computerspellen

op basis van 3 monotheistische godsdiensten: de Islam, Jodendom, Christendom.

 

OrientalisMuurdecoratie-islamitisch stel

 

 

Opdracht Vapro

Opdracht: Breng een aantal situaties in beeld die specefiek zijn voor ons bedrijf. Gebruik daarbij kaas en muis als metafoor.

 

externe positionering

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht Nierdialysecentrum

 

Opdracht: Verluchtig het jaarverslag met afbeeldingen die zijn gemaakt met foto's en tekeningen van de medewerkers.

 

Nierdialyse