Ga naar menu / go to menu

Auteursrecht

 

Van alle beeldmateriaal op deze website behoren de auteursrechten toe aan Studio Droomwever, c.q. Nicolette Wever. Teksten, lay-out, afbeeldingen, artikelen en overige uitingen op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen mogen nooit integraal overgenomen worden, in om het even welk medium, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verleend door Studio Droomwever. U mag informatie op deze internetsite, zoals de wallpapers, wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.